Korrekt brug, vedligehold og service

Korrekt brug af flagstang. 

 • Flagstænger må kun anvendes til banner, logoflag, vimpler og flag i almindelighed, og ikke til andre formål.
 • Størrelse på flag, banner og logoflag, afstemmes efter flagstangens størrelse.
 • Der må kun anvendes originale reservedele.
 • Flag, banner, logoflag o.lign. SKAL nedtages ved vindstød over 24 m/sek. svarende til storm styrke.
 • Flagstangen bør lægges ned, ved vindhastigheder svarende til orkan 32 m/sek. eller mere.

Vedligehold.

GLASFIBERFLAGSTANG.

 • Overfladen bør renses en gang om året, og overfladen tjekkes for revner eller brud.
 • Flagstangsknop tjekkes for revner eller brud, linegangen efterses. 
 • Skruer og møtrikker skal efterspændes 14 dage efter første montage, og derefter 1 gang årligt. 
 • Ved dagligt brug af flagstangen, bør snor og flagclips udskiftes hvert 3. år.
 • Flagstænger med indvendig line, bør ligeledes efterses 1 gang årligt.

TRÆFLAGSTANG.

 • Overfladen tjekkes for råd eller svamp, man skal være ekstra opmærksom på råd omkring hullerne i flagstangen.
 • Flagstangsknop tjekkes for revner eller brud, linegangen efterses.
 • Skruer og møtrikker skal efterspændes 14 dage efter første montage og derefter 1 gang årligt.
 • Flagstangen bør males efter behov.
 • Ved dagligt brug af flagstangen, bør snor og flagclips udskiftes hvert 3. år.

Garanti.

Garantien bortfalder hvis ovennævnte retningslinjer ikke følges. Garantien bortfalder, hvis der er tale om naturkatastrofer, såsom oversvømmelser, og ekstrem vindhastigheder.