Alt det med småt.....

Handelsbetingelser for opstilling og nedgravning af flagstænger.

 

Leveringstidspunkt:

I de nævnte priser for opstilling/ pakkeløsninger kan der ikke ved bestilling oplyses en fast dag/ tidspunkt for arbejdets udførelse. Priserne er baseret på, at vi selv kan passe opgaverne sammen, så vi får den mest effektive arbejdsdag. Vi sammensætter en tur til et område, når der er flere opgaver, som kan løses på samme dag indenfor samme geografiske område. Det gør vi dels for at kunne holde prisen nede - samt af miljøhensyn, så vores biler ikke kører flere kilometer end højest nødvendig.

Arbejdet udføres i de fleste tilfælde indenfor ca. 14 dage. I spidsbelastninger kan det være 3-4 uger. Disse leveringstider er estimater og ikke garantier.

Har du ønske om levering på en bestemt dag, tidspunkt og/ eller ekspres, så kontakt os gerne på tlf. eller mail. Merpris må forventes alt efter opgavens art, men vi plejer at finde en fornuftig løsning.

 

Du skal sørge for:

 • Det ønskede opsætningssted er markeret med f.eks. en pæl. Gør gerne allerede dette, når du har bestilt opgaven.
 • Du skal tjekke, at der ikke ligger kabler, stikledninger og lign., hvor vi skal grave. Det er dit ansvar og for din regning, hvis vi beskader noget i jorden. Vi graver forsigtigt, men kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader.
 • Adgangsvejen til placeringen er fri - vi skal bruge plads at køre materialer på en trillebør og sækkevogn. Så adgangsbredden skal være min. ca. 1 meter.
 • På opsætningsstedet skal der minimum være et fri areal på 1,5 x 1,5 meter.
 • Der må accepteres en tolerance for placeringen af flagstangen på op til +/- 20 cm. i forhold til din markering. Hvis det er meget vigtigt for dig, at den placeres mere præcist f.eks. af hensyn til symmetri, så gør os opmærksom på dette ved bestillingen.

 

Pakkeløsninger og de faste priser omfatter IKKE:

 • Adgang til opsætningssted via trapper og skrånende terræn. 
 • Parkering andre steder end ved/ på matriklen.
 • Nedgravning hvor der er/ har været belægning.
 • Nedgravning hvor der er rødder, sten, beton, grus og lign. (vanskelige graveforhold)
 • Nyt hul gravet fordi man støder på forhindringer.
 • Ventetid som følge af, at kunden ikke er klar.
 • Beskæring af træer og buske for at kunne komme til.
 • Nedtagning og/ eller returtagning af gl. flagstang.
 • Medtagelse af opgravet jord (typisk 1 trillebørfuld) - det deponerer vi hos dig på et egnet sted (du kan evt. anvise, hvor du gerne vil have det placeret)

 

Ved du allerede ved bestillingen at 1 eller flere af ovenstående forhold gør sig gældende for din opgave, så giv os besked. Dermed kan vi forberede os, og det vil i sidste ende gøre tillægget mindre for dig.

 

Du bør tænke over følgende:

Pakkeløsningerne og de faste priser på opstillinger er i langt de fleste tilfælde fastsat udfra, at 1 flagstangsmontør kan løse opgaven. Dermed kan vi være effektive og holde priserne nede på et fornuftigt niveau.

 

Der er tillæg for følgende ydelser:

 

 • Forgæves kørsel kr. 400,- Hvis f.eks. ikke kunden er klar, placeringen ikke er markeret, der ikke er ryddet eller adgangen ikke er niveaufri.
 • Ekstra montør kr. 495,- pr. time. f.eks. hvis adgangsforhold gør, at der skal 2 mand til at få materialer på plads.
 • Ekstra arbejde ved f.eks. vanskelige graveforhold, vanskelig tilgangsforhold, rydning af adgangsvej, beskæring af buske/ træer kr. 495,- pr. time - afregnes pr. påbegyndt 15 min.

 

Ovenstående priser er excl. moms.